مدیر سایت

About مدیر سایت

This author has not yet filled in any details.
So far مدیر سایت has created 10 blog entries.
11 11, 1397

مقاله سال 2010 در زمینه Collision Tumor of Meningioma and Malignant Astrocytoma

توسط | 1397-11-11 14:23:56 +00:00 بهمن 11ام, 1397|مقالات دکتر محمودرضا خلعتبری|

این مقاله جناب آقای دکتر خلعتبری در اکانت گوگل اسکولار ایشان منتشر شده است و البته به همراه آرشیو کامل تری از سایر مقالات در پروفایل گوگل اسکولار دکتر خلعتبری در دسترس است که جهت دریافت و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید: Collision Tumor of Meningioma and Malignant Astrocytoma

11 11, 1397

بررسی Acute Presentation of Solitary Spinal Epidural Cavernous Angioma در کودکان

توسط | 1397-11-11 14:22:11 +00:00 بهمن 11ام, 1397|مقالات دکتر محمودرضا خلعتبری|

این مقاله جناب آقای دکتر خلعتبری در اکانت گوگل اسکولار ایشان منتشر شده است و البته به همراه آرشیو کامل تری از سایر مقالات در پروفایل گوگل اسکولار دکتر خلعتبری در دسترس است که جهت دریافت و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید: Acute Presentation of Solitary Spinal Epidural Cavernous Angioma in a Child

11 11, 1397

مقاله علمی در زمینه Primary intradural extraosseous Ewing ’ s sarcoma

توسط | 1397-11-11 14:20:17 +00:00 بهمن 11ام, 1397|مقالات دکتر محمودرضا خلعتبری|

این مقاله جناب آقای دکتر خلعتبری در اکانت گوگل اسکولار ایشان منتشر شده است و البته به همراه آرشیو کامل تری از سایر مقالات در پروفایل گوگل اسکولار دکتر خلعتبری در دسترس است که جهت دریافت و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید: Primary intradural extraosseous Ewing ’ s sarcoma of the lumbar spine presenting with acute bleeding

11 11, 1397

تحلیلی بر Magnetic resonance imaging characteristics

توسط | 1397-11-11 14:17:02 +00:00 بهمن 11ام, 1397|مقالات دکتر محمودرضا خلعتبری|

این مقاله جناب آقای دکتر خلعتبری در اکانت گوگل اسکولار ایشان منتشر شده است و البته به همراه آرشیو کامل تری از سایر مقالات در پروفایل گوگل اسکولار دکتر خلعتبری در دسترس است که جهت دریافت و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید: Magnetic resonance imaging characteristics of patients with low back pain and those with sciatica

11 11, 1397

مبحثی در زمینه Upper Lumbar Disc Herniation Presenting

توسط | 1397-11-11 14:14:14 +00:00 بهمن 11ام, 1397|مقالات دکتر محمودرضا خلعتبری|

این مقاله جناب آقای دکتر خلعتبری در اکانت گوگل اسکولار ایشان منتشر شده است و البته به همراه آرشیو کامل تری از سایر مقالات در پروفایل گوگل اسکولار دکتر خلعتبری در دسترس است که جهت دریافت و مطالعه می توانید بر روی لینک زیر کلیک نمایید: Upper Lumbar Disc Herniation Presenting as Acute Abdomen