تصاویر

تصاویر 1397-11-11 06:56:00 +00:00

بيمار خانم ، هفتاد ساله هستند كه بدليل فشار روي نخاع در ناحيه گردن قادر به راه رفتن و حفظ تعادل نيستند

بدليل لغزندگي هاي متعدد در مهره هاي گردن و تغييرات مربوط به سن ، لازم بود تمام مهره هاي
گردن تحت عمل قرار گيرند.

لذا از خلف گردن مهر ها آزاد شدند و بدليل حركت بيشتر از حد معمول از خلف ، فيكس ( ثابت ) شدند

در انتهائ عمل نخاع گردن كاملا آزاد شده و در خط وسط ديده مي شود

وسائل مربوط به ثابت كردن حركت مهر ها در طرفين
به صورت يك ميله و چند پيچ ديده مي شود. الحمد الله بعد از عمل تعادل بيمار و راه رفتن ایشان بهبود كامل يافت.جراحی تومور عصب اصلی کشاله ران که کامل از عصب جدا شده و عملکرد عصب بطور کامل حفظ شد.


جراحی تومور مغزی که باعث اختلال در تعادل، راه رفتن و فلج نسبی نیمه راست بدن شده بود.
این ضایعه وقتی در قسمت کنترل حرکت مغز در یک سمت باشد علائم اغلب در سمت مخالف بدن نمود پیدا میکند.
به خواست پروردگار تومور کامل خارج شده، علائم بیمار بعد از هوش آمدن کاملا بر طرف گردیده.